swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych
Beata Stankiewicz, Wanda Grzybowska

Poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nic...

32,10 zł
BHP w sektorze gazowym
Michał Kuliński

Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne zwią...

32,10 zł
Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami
Marta Pawlak

W praktyce zamówień publicznych pojawia się szereg problemów, które wynikają nie tylko z obowiązują...

21,03 zł
Procedury zamówień publicznych
Maria Olszewska-Kazanecka

Publikacja zawiera zebrane w formie tabeli zadania, które muszą zostać wykonane podczas postępowania o zamó...

21,03 zł
Consumer behavior on international market
Sławomir Smyczek

Overall, author’s intention is to combine the latest theoretical concepts with up-to-date examples of consumer beh...

47,25 zł
Składowanie odpadów na składowiskach
Piotr Manczarski

Składowanie odpadów na składowiskach jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą unieszkodliwiania odpa...

21,03 zł
Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe
Michał Kuliński

Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne zwią...

32,10 zł
Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi
Opracowanie Zbiorowe, Praca Zbiorowa

W wyniku działalności przedsiębiorstwa mogą powstawać odpady niebezpieczne. Takie odpady po przedostaniu się do środowis...

43,17 zł
Za niewłaściwe odprowadzanie ścieków grożą kary i sankcje prawne
Jolanta Pacek

Praktycznie każdy, kto korzysta z wody jest jednocześnie producentem ścieków. W zakładach przemysłowych mogą pows...

38,74 zł
Zakładowa kontrola produkcji a norma ISO 9001 - wydanie II
Artur Preus

W Polsce z terminem „zakładowa kontrola produkcji” (ZKP) spotykają się głównie producenci wyrobów budowlanyc...

16,19 zł