swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia - NOWE WYDANIE
Jan M. Pióro

Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypadkowej – umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebie...

54,55 zł
Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp
Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja-Żwirkowska

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyzn...

39,46 zł
Proces zarządzania ryzykiem - wydanie II
Michał Borucki

Jednym z głównych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest wdrożenie procesu zarządzania ryz...

16,11 zł
Prawo wodne po zmianach
Dorota Rosłoń

Planowana jest zmiana ustawy prawo wodne Zmiany dotyczą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania kompetencji now...

22,41 zł
Prawo własności przemysłowej. Patenty, wynalazki, wzory użytkowej
Marek Kobylański

Ujednolicone teksty ustawy Prawa własności przemysłowej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz konwencji i porozumie...

57,21 zł
Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem
Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd

Zwięzłe i praktyczne zestawienie znowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych o...

65,70 zł
Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji
Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd

Szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 20 lut...

80,91 zł
Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami
Małgorzata Kowalska

Planowanie działań zapobiegawczych pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym skutecznie eliminować wyroby niezgodne z wymag...

16,11 zł
Prawo energetyczne 2013
Janusz Strzyżewski

Znowelizowana ustawa Prawo energetyczne wprowadza wręcz rewolucyjne zmiany  i to w zawrotnym tempie. Większość nowy...

98,10 zł
Praktyczne porady dla wykonawców chcących wziąć udział w przetargu
Agata Smerd

Kompendium wiedzy potrzebnej każdemy wykonawcy, który startuje w przetargach....

26,91 zł