swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Nowele i opowiadania pozytywistyczne
Nieznany

Najsłynniejsi pisarze polskiego pozytywizmu – Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz – m...

13,86 zł
Baśnie i opowieści
Hans Christian Andersen

Zbiór ponad 40 baśni i opowieści Hansa Christiana Andersena, stanowiących klasykę światowej literatury dziecięcej.W zbio...

13,86 zł
Świętoszek. Tartuffe
Molier

„Świętoszek” to komedia Moliera napisana w 1661 r., a wystawiona po raz pierwszy w 1664 r. Swój rozgłos sztuka zawdzięcz...

13,86 zł
Satyry. Listy
Ignacy Krasicki

„Satyry” i „Listy” stanowią odzwierciedlenie problemów, jaki trawiły ówczesną Polskę. Jest to wyrazisty obraz życia XVII...

13,86 zł
Poezje
Bolesław Leśmian

W życiu Leśmiana nie było ani skandali, ani wielkich manifestów tak charakterystycznych dla Młodej Polski i dwudziestole...

13,86 zł
Poezje
Adam Mickiewicz

Wybór „Poezji” wieszcza narodowego pokazuje go nie tylko jako twórcę wielkich dzieł na czele z „Dziadami”, lecz także ja...

13,86 zł
Poezje
Cyprian Kamil Norwid

Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej, jak i od...

13,86 zł
Poezje
Juliusz Słowacki

Wybór wierszy z bogatego dorobku jednego z trzech wieszczy narodowych, autora „Kordiana”, „Balladyny” i „Beniowskiego”.U...

13,86 zł
Poezja Młodej Polski
Nieznany

Wybór wierszy wybitnych twórców młodopolskich, m.in. Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Bolesława Leśmiana,...

13,86 zł
Pride and Prejudice
Jane Austen

„ Pride and Prejudice ” a novel about Elizabeth Bennet, who is a witty and independent young girl, lives in England with...

13,86 zł