swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Malowidło
Grzegorz Gajek

Pamięć boli. Ale nie sposób się od niej uwolnić… Czasem wystarczy moment. Tragedia, rozbite życie, nawet nie wiesz, co s...

18,81 zł
Kontener
Agata Chróścicka

Port Gentil, portowe miasto w Gabonie, w którym przybyszy wykańcza równikowy skwar. Tylko jeden biały człowiek, Marco la...

28,40 zł
Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne
Maja Szymura-Tyc

Monografia poświęcona jest analizie powiązań między internacjonalizacją, usieciowieniem i innowacyjnością przedsiębiors...

38,95 zł
Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji
Krzysztof Borowski

W trakcie procesu inwestycyjnego inwestorzy muszą brać po uwagę oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko. Z pozoru można byłoby...

28,50 zł
Historia myśli organizatorskiej. Zarys wykładu
Włodzimierz Gogłoza, Krzysztof Księski

Wszystkim kulturom od początku dziejów towarzyszyły problemy organizacyjne. Rozważania dotyczące organizacji i zarządza...

39,90 zł
Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego
Liliana Hawrysz

Publikacja stanowi przegląd i usystematyzowanie literatury dotyczącej identyfikacji determinant zarządzania jakością w ...

39,90 zł
Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych
Izabela Nawrolska

Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznyc...

28,50 zł
Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie
Barbara Zyznarska-Dworczak

W książce zaprezentowane zostało nowatorskie podejście do zakresu, funkcji i celów zarządzania kosztami we współczesnym...

30,40 zł
Cień
Marek Stelar

Robert Krugły, emerytowany oficer KWP w Szczecinie, prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą. Po odejściu z...

22,41 zł
Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka
Barbara Galińska

W dobie dzisiejszej silnej konkurencji przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, dzięki który...

31,35 zł