swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć
Alina Wypych-Żywicka

Realia gospodarki rynkowej, czyli: kontrola stanu finansów i zatrudnienia, bezrobocie, jako wynik światowego kryzysu eko...

65,55 zł
Leksykon bezpieczeństwa morskiego. 100 podstawowych pojęć
Tomasz Szubrycht

Dynamicznie narastające zainteresowanie szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa — czego potwierdzeniem jest dynami...

94,05 zł
Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Marta Szuniewicz

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa pań...

94,05 zł
Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski - analiza językowa. Wydanie 2
Marek Kuźniak

W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje warunki i tryb nabyw...

122,55 zł
Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce
Aneta Gacka-Asiewicz

Stan prawny: styczeń 2016 r.Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wi...

23,65 zł
Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych
Przemysław Pest

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z poda...

103,55 zł
Marketing przyszłości – od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego
Grażyna Rosa

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce światowej i gospodarkach narodowych, należy bardzo wnikliwi...

56,05 zł
Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego
Roman Zdybel

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z 2015 i 2016 r. aspekty prawa karnego formalnego oraz prawa polic...

94,05 zł
Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych
Marcin Zięba

Monografia została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotą...

122,55 zł
Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego
Jakub Kociubiński

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest kwestia instrumentalizacji prawa konkurencji UE w sektorze transportu lot...

122,55 zł