swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych
Maria Jasińska, Wiesław Pływaczewski, Jakub Rzymowski, Maria Królikowska-Olczak, Jakub Jan Zięty, Beata Pachuca-Smulska, Anna Chodorowska, Anna Górczyńska, Ewa Lewandowska, Sylwia Łazarewicz, Irena Ozimek, Magdalena Zielińska, Szymon Michał Buczyński, Anna Górska, Jacek Kudła, Jerzy Krzynówek, Wioleta Baranowska-Zając, Magdalena Brodawka, Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz, Anna Franusz, Katarzyna Frączak, Michał Hejbudzki, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Kamil Olczak, Natalia Przeździecka-Czyżewska, Agata Sobusiak, Edyta Sokalska, Renata Tanajewska

Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie, uwzględniając rozwój t...

94,05 zł
Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów
Mateusz Dróżdż

Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na po...

94,05 zł
Prawo Unii Europejskiej w pigułce. Wydanie 2
Aneta Gacka-Asiewicz

Stan prawny: styczeń 2016 r.W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktató...

23,65 zł
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym
Joanna Długosz

Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sin...

122,55 zł
Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych w Polsce i w Niemczech
Urlich Ernst

Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych w Polsce i w Niemczech to publikacja, w której przedstawiono i porównano instytucje...

84,55 zł
Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz
Opracowanie Zbiorowe

Stan prawny: styczeń 2016 r.Czwarte wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej Ustawy o rachunkowości ukazującej się w no...

189,05 zł
Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego
Anna Zalesińska

Poruszone w monografii zagadnienia koncentrują się wokół wpływu zastosowania nowych technologii na założenia konstrukcyj...

94,05 zł
Problemy współczesnego prawa karnego. Część pierwsza
Zbigniew Jędrzejewski, Beata T. Bieńkowska

Niniejsze opracowanie to wieloautorska publikacja teoretyków i praktyków zajmujących się dyscypliną szeroko pojętego pra...

94,05 zł
Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu
Dagmara Milewicz-Bednarska

Zagadnieniu kopiowania zewnętrznej postaci produktu dotychczas w polskiej nauce prawa karnego nie poświęcono zbyt wiele ...

94,05 zł
Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego
Artur Biłgorajski

Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce kolizji wolności wypowiedzi oraz wolności religijnej, a więc wolności ...

122,55 zł