swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej
Joanna Osiejewicz

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy...

94,05 zł
Przebieg procesu cywilnego
Tadeusz Wiśniewski

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowad...

155,48 zł
Zaufanie w organizacji innowacyjnej
Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka

Globalizacja,  wirtualizacja i sieciowość rzeczywistości gospodarczej powodują konieczność zawierzenia intencjom i  rezu...

75,05 zł
Podstawy geografii ludności
Dobiesław Jędrzejczyk

Geografia ludności analizuje oraz interpretuje zjawiska zmieniające się w czasie i przestrzeni, a także procesy ludności...

18,90 zł
Biznes w internecie
Tomasz Bonek, Marta Smaga

Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych Jeśli pro...

46,55 zł
Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo
Agnieszka Pietraszewska-Macheta

W książce przedstawiono zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie pr...

45,08 zł
Etyka dla sędziów. Rozważania
Teresa Maria Romer, Magdalena Najda

Etyka zawodowa dla sędziów może być jedynie apelem, wezwaniem do działania z jak największą troską i starannością na rze...

43,60 zł
Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość
Grzegorz Sibiga, Paweł Fajgielski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Paweł Litwiński, Ryszard Piotrowski, Przemysław Szustakiewicz, Małgorzata Masternak-Kubiak, Tomasz Stawecki, Arwid Mednis, Karolina Gałęzowska, Wacław Iszkowski, Jakub Karczewski, Barbara Pietrzak, Andrzej Ślęzak

Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępi...

122,55 zł
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz
Tomasz Targosz, Janusz Raglewski, Paweł Podrecki, Sybilla Stanisławska-Kloc, Marek Bukowski, Damian Flisak, Zbigniew Okoń

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opraco...

189,05 zł
Autoryzacja wypowiedzi
Joanna Taczkowska

Instytucja autoryzacji wypowiedzi nie była dotąd przedmiotem opracowania monograficznego, niewiele jest także wypowied...

59,85 zł