swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0
Elżbieta Guzek, Emil Ślązak

Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w Polsce, która zawiera tak kompleksową i wszechstronną analizę n...

54,28 zł
Oblicza współczesnego terroryzmu
Grzegorz Libor

Niewiele jest zjawisk stanowiących tak ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka jak przestępczość zorganizowana,...

18,00 zł
Urlop proporcjonalny – sprawdź przykłady obliczeń i zastosuj gotowe tabele
Katarzyna Wrońska-Zblewska, Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Jeśli pracownik nabywa urlop wypoczynkowy w danym roku, a potem kilka miesięcy jest na urlopie wychowawczym, nie zmniejs...

32,10 zł
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Izabela Świderek, Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak, Marek Jasztal

Książka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finans...

132,05 zł
Szykuje się nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – czego powinni obawiać się przewoźnicy
Adam Hrycak

Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym trafił właśnie do Sejmu. Znalazły się w nim nie tylko regulacje związane ...

33,10 zł
Zamówienia sektorowe. Komentarz
Anna Szymańska, Aldona Kowalczyk

Komentarz przedstawia zasady i odrebnosci charakteryzujace zamówienia sektorowe, bedace specyfi cznym rodzajem zamówie...

113,05 zł
Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Anna Tarwacka

Wydana z okazji 15-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi...

189,05 zł
Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym
Adrian Niewęgłowski

Prezentowana monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki cywilnoprawnego obrotu wynikami prac badaw...

99,75 zł
Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich
Piotr Zakrzewski

Stan prawny na 1.05.2010 r. Niniejsza monografia jest studium traktującym o statusie prawnym członka spółdzielni mies...

118,75 zł
Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne
Agnieszka Malarewicz

Książka w obszerny sposób ukazuje relacje między konsumentem a reklamodawcą. Z jednej strony przedstawia charakter prawn...

76,36 zł