swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Paraliż
Steve Liebich, Maria Krajniewska

"Papierowy motyl" to poruszająca historia młodej matki, zmagającej się ze śmiertelną chorobą ukochanej córki. Bohaterka ...

18,90 zł
eKurs Pracownik na wakacjach – 15 problemów podatkowych i ich rozwiązania
Mariusz Olech

W sezonie urlopowym wielu pracowników, a także członków ich rodzin korzysta z dofinansowania do wakacyjnego wypoczynku u...

89,91 zł
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz
Andrzej Jabłoński, Bartosz Suchacki, Jacek Witkowski, Kamil Antonów

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tyt...

113,05 zł
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły
Regina Lenart

W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc ...

46,00 zł
Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego
Agnieszka Bielska-Brodziak

Rozprawa zawiera wiele interesujących wniosków i spostrzeżeń dotyczących praktyki wykładni w orzecznictwie sądów adminis...

69,35 zł
Strategia, finanse i koszty szpitala
Jan Stępniewski

Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz ja...

69,35 zł
Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych
Paweł Czarnecki

W monografii przedstawiono relacje między spółką dominującą w ramach holdingu (lub w ramach innego rodzaju ugrupowania i...

94,05 zł
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej
Beata Baran

W książce przedstawiono poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w ...

118,68 zł
Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych
Maria Hass-Symotiuk

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non pro...

94,05 zł
Dokumentacja transportowa – co jest niezbędne i jakie wynikają z tego obowiązki
Katarzyna Laskowska-Woś

Przedsiębiorcy wykonujący różnego rodzaju przewozy są zobowiązani zdobyć lub stworzyć odpowiednie dokumenty, niezbędne d...

33,10 zł