swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym
Łukasz Błaszczak

Rozprawa jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym opracowaniem odnoszącym się do wyroku sądu polubowneg...

118,75 zł
Zawieranie umów między przedsiębiorcami [EBOOK]
Ewa Wójtowicz

Stan prawny na 7.01.2010 r. W książce kompleksowo omówiono problematykę zawierania umów - zarówno ogólne, jak i szcze...

69,35 zł
Procedura w przypadku śmierci pacjenta – praktyczne porady
Anna Zubkowska-Rojszczak

Wszystkie czynności wykonywane w placówce w związku ze śmiercią pacjenta powinny być podejmowane z poszanowaniem godnośc...

22,03 zł
Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne
Agnieszka Szczekala

Dzieła sztuki, dobra kultury, zabytki mają charakter szczególny, są one bowiem duchowym i materialnym dorobkiem człowiek...

94,05 zł
Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości
Elżbieta Lemańska

W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - od wielu lat wyjąt...

94,05 zł
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy
Wiesława Miemiec

Wiesława Maria Miemiec profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Pra...

118,68 zł
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz
Mirosław Włodarczyk, Ewa Staszewska, Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Edyta Bielak-Jomaa

Książka zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób z niepełnosprawności...

146,28 zł
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz
Radosław Skwarło

Stan prawny na 1.01.2008 r. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo wła...

47,84 zł
Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne
Magdalena Jagielska, Grzegorz Domański

Niniejsza publikacja przedstawia problematykę powoływania, kompetencji i funkcjonowania rady nadzorczej, ze szczególnym ...

98,80 zł
Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Sławomir Dudzik

Międzynarodowe fuzje i przejęcia przedsiębiorstw odgrywają istotną rolę we współczesnej globalnej gospodarce. Rodzą one ...

78,85 zł