swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ostatnie dni Pompejów
Edward George Bulwer-Lytton

Powieść ukazuje życie Pompejów w przededniu kataklizmu, który w 79 r. n.e. zniósł je z powierzchni ziemi.Główny wątek st...

13,86 zł
Zaginiony świat
Arthur Conan Doyle

„Zaginiony świat” to nie typowy dla Artura Conan Doyle’a kryminał, lecz powieść przygodowa z elementami fantastyki nauko...

13,86 zł
Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn

Tomasz Nowak funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu; członek Stowa- rzyszenia Prawa Finansowego Aureus ...

132,05 zł
Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska

W publikacji przedstawiono zagadnienia prezentowane i dyskutowane w trakcie VII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samor...

94,05 zł
Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych
Kazimierz Pawelec

Kazimierz J. Pawelec, doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prowadzeniu spraw o wypadki drogowe, wykładowca...

160,55 zł
Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego
Andrzej Matan

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 r. ...

118,68 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości
Tomasz Bąkowski

Stan prawny na 20.08.2007 r.Monografia jest poświęcona wpływowi zasadypomocniczości na jedną ze sfer składających się na...

42,80 zł
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania
Mirosław Wincenciak

Stan prawny na 10.03.2008 r. Opracowanie zawiera omówienie cech, rodzajów oraz funkcji dolegliwości wymierzanych przez ...

69,35 zł
Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe
Piotr Tereszkiewicz

Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finanso...

94,05 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji
Piotr Stec, Mariusz Załucki

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego p...

113,05 zł