swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Współczesna gospodarka światowa
Anna Zielińska-Głębocka

Kompendium wiedzy o najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce Światowej w ostatnich dekadach. W książce omó...

56,05 zł
Skutki prawne separacji małżonków
Anna Sylwestrzak

Monografia "Skutki prawne separacji małżonków" stanowi obecnie pierwsze na rynku, oryginalne, pełne opracowanie tej tema...

56,05 zł
Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru
Ewa Miklaszewska

Analiza wyzwań stojących współcześnie przed bankami, regulatorami i innymi uczestnikami rynku finansowego wskazuje na ko...

67,16 zł
Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne
Celina Nowak

Monografia przedstawia kompleksową i wielopłaszczyznową analizę oraz ocenę dotychczasowego wpływu procesów globalizacyjn...

94,05 zł
Marketing w szkolnictwie
Hanna Hall

Książka jest pierwszym w Polsce kompleksowym opracowaniem na temat marketingu w szkolnictwie. Publikacja zawiera element...

35,88 zł
Zarządzanie marką
Ryszard Kłeczek, Adam Sagan, Jacek Kall

Wiele firm może szybko skopiować niemal każdą innowację pojawiającą sią na rynku, O ile jednak łatwo jest naśladować cec...

56,05 zł
Ewolucyjna filozofia prawa
Wojciech Załuski

Książka Ewolucyjna filozofia prawa wpisuje się w naturalistyczny nurt badań nad zjawiskami normatywnymi. Jej celem jes...

46,55 zł
Sztuka negocjacji prawniczych
Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach

Polska praktyka prawnicza ucieka od rozstrzygania sporów w drodze negocjacji. Rezygnuje tym samym ze sposobu najbardziej...

37,91 zł
CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz
Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz

Cit. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatko...

247,48 zł
Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym
Małgorzata Rozkwitalska, Beata A. Basińska, Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski, Sylwia Przytuła

W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z specyfiką pracy w korporacjach międzynarodowych. Autorzy opisują, ...

81,88 zł