swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2008
Marek Antoni Nowicki

Książka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od 18 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Pra...

84,55 zł
Analiza problemów biznesowych
Marian Moszoro

Istotą zarządzania przedsiębiorstwami jest podejmowanie decyzji. Studiujący zarządzanie strategiczne, marketing i finans...

59,85 zł
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz
Andrzej Skoczylas, Tomasz Sójka, Robert Zawłocki, Maciej Mataczyński, Agata Wacławik-Wejman

Stan prawny: 10.07.2010 r. Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku...

218,50 zł
Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej
Izabela Wróbel

Jednym z najciekawszych i budzących największe kontrowersje zagadnień politycznych i prawnych procesu integracji w ramac...

57,96 zł
Szkoła w kryzysie versus media
Grażyna Piechota

Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy sz...

27,55 zł
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat

W komentarzu w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi....

227,05 zł
Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych
Wojciech Piątek, Jan Olszanowski

Jan Olszanowski doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydz...

94,05 zł
Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo
Tomasz Demendecki

Stan prawny na 28.01.2010 r. Publikacja stanowi zestawienie podstawowych krajowych i międzynarodowych aktów normatywn...

37,91 zł
Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki
Filip Elżanowski

W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz po...

94,05 zł
Prawo do integralności utworu
Anna Maria Niżankowska

Stan prawny na 31.08.2007 r.Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem proble...

67,16 zł