swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo
Jakub Pawliczak

Książka stanowi monograficzne opracowanie dotyczące instytucji zarejestrowanego związku partnerskiego oraz małżeństwa os...

94,05 zł
Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji
Krzysztof Horosiewicz

W książce przedstawiono rolę osobowych źródeł informacji (OZI) w realizacji ustawowych zadań Policji, wskazując przyczyn...

91,08 zł
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych
Agata Ludera-Ruszel

Agata Ludera-Ruszel doktor nauk prawnych z zakresu prawa pracy, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego...

94,05 zł
Kompetencje emocjonalne nauczyciela
Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska

Jaką rolę odgrywają emocje w pracy nauczyciela? Co mówią na ten temat badania naukowe i jakie badania na gruncie pedago...

37,05 zł
Zatrudnienie nauczycieli akademickich
Walerian Sanetra

Monografia stanowi całościowe i pierwsze w polskiej literaturze opracowanie prawnej problematyki zatrudnienia nauczyciel...

94,05 zł
Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości
Tomasz Korol

Zagadnienie upadłości przedsiębiorstw jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak i praktyki gospod...

57,96 zł
Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka
Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na...

122,55 zł
Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych
Artur Biłgorajski

Książka stanowi kompleksowe opracowanie podejmujące zagadnienie wolności wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych, czas...

94,05 zł
Państwo prawa jeszcze w budowie
Krzysztof Sobczak, Andrzej Zoll

Książka Państwo prawa jeszcze w budowie to seria wywiadów przeprowadzonych z prof. Andrzejem Zollem. Niewielu jest prawn...

35,88 zł
Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu
Paweł Wajda, Maciej Bernatt, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Robert Krasnodębski, Krzysztof Śmiszek, Leszek Garlicki, Ireneusz C. Kamiński, Adam Bodnar, Hanna Machińska, Artur Nowacki, Katarzyna Gonera, Piotr M. Szelenbaum, Dorota Głowacka, Katarzyna Łasak, Zuzanna Warso, Marcin Szwed, Adam Ploszka

Adam Bodnar - doktor nauk prawnych; Rzecznik Praw Obywatelskich na kadencję 2015-2020; adiunkt w Zakładzie Praw Człowiek...

151,05 zł