swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zarys teorii decyzji w nauce administracji
Ernest Knosala

.. Celem ksiazki jest ukazanie zlozonosci dzialan decyzyjnych administracji publicznej oraz regul, które nimi rzadza. ...

94,05 zł
Lęk przed przestępczością
Paweł Ostaszewski

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią poświęconą problematyce lęku przed przestępczością, uwzględniają...

94,05 zł
Akcyza. Komentarz
Szymon Parulski

Szymon Parulski doradca podatkowy specjalizujący się w zagadnieniach podatków pośrednich i ceł, ze szczególnym uwzględ...

274,55 zł
40 lat Kodeksu pracy
Krzysztof Walczak, Anna Reda-Ciszewska, Ludwik Florek, Zbigniew Góral, Ewa Staszewska, Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Jakub Stelina, Dorota Habrat, Arkadiusz Sobczyk, Maria Bosak, Walerian Sanetra, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marcin A. Mielczarek, Krzysztof Stefański, Katarzyna Serafin, Barbara Muszyńska, Michał Seweryński, Izabela Florczak, Katarzyna Bomba, Anna Piszczek, Monika Nowak, Tomasz Duraj, Teresa Wyka

Zbigniew Góral profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; główn...

122,55 zł
Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska

Książka zawiera rzetelną analizę dotychczasowych osiągnięć instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej i istniejących wcią...

94,05 zł
Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe
Dariusz Strzelec

Zagadnienie świadczeń na rzecz pracowników rodzi w ostatnim czasie istotne wątpliwości. Nierzadko znajomość przepisów po...

84,55 zł
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz
Agnieszka Rzetecka-Gil

W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób kompleksowy analizuje przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpiec...

69,35 zł
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym
Henryk Mruk, Małgorzata Michalik, Bogna Pilarczyk

Książka stanowi całościowe opracowanie zagadnień z zakresu marketingowego zarządzania na rynku farmaceutycznym. Autorzy...

65,55 zł
Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna
Magdalena Kaźmierczak, Sławomir Zapłata

W monografii przedstawione zostały podejścia do zarządzania kryzysowego, antykryzysowego w ramach zarządzania ryzykiem ...

94,05 zł
Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza
Marcin Uliasz

Marcin Uliasz doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądown...

141,55 zł