swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ustawa krajobrazowa
Anna Staniewska, Grzegorz Goleń, Anna Fogel

Anna Fogel doktor nauk prawnych; radca prawny; kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instyt...

122,55 zł
Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe
Karolina Olszak

Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat skomplikowanych, zarówno od strony przyjęcia właściwej kwalif...

67,16 zł
Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa
Roman Wieruszewski, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ, organu ...

98,80 zł
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz
Andrzej Radzisław, Mirosław Łabanowski, Jerzy Lachowski, Wojciech Morawski, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Małgorzata Bartoszewska, Jacek Wantoch-Rekowski, Tomasz Brzezicki, Lucyna Ramlo

Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze szczególnym ...

189,05 zł
Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej
Katarzyna Grzybczyk

Podstawowym instrumentem umożliwiającym eksploatację praw autorskich do utworów chronionych, również w obrocie międzynar...

69,35 zł
Lekarski obowiązek udzielenia pomocy
Elżbieta Zatyka

Tematem książki jest unormowanie granic lekarskiego obowiązku udzielenia pomocy w prawie polskim, zarówno w prawie powsz...

96,60 zł
Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami
Cezary Zalewski

Cezary Zalewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłości...

155,48 zł
Immunitety w polskim postępowaniu karnym
Barbara Janusz-Pohl

Książka stanowi monograficzne opracowanie instytucji immunitetu z punktu widzenia prawa karnego procesowego. Autorka roz...

67,16 zł
Opodatkowanie przekształceń spółek
Łukasz Karczyński

Publikacja ujmuje w sposób kompleksowy i szczegółowy problematykę konsekwencji podatkowych przekształcania spółek w świe...

94,05 zł
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji
Marek Szydło

W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach dokonującej się ekonomizacji stosowania art...

69,35 zł