swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Las nie uprzedza
Krzysztof Środa

Czeczenia – kraj przeorany okrutną wojną. Maroko – raj dla turystów z Europy. W książce Krzysztofa Środy te dwie odległ...

27,81 zł
Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz
Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński

Komentarz zawiera omówienie znowelizowanych z dniem 1 października 2011 r. przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyżs...

118,68 zł
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Paweł Litwiński

W niniejszej publikacji dokonano szczegółowej analizy zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowan...

69,35 zł
O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych
Benjamin Constant, Adam Bosiacki

Benjamin Constant de Rebecque (1767 1830) należy do grona czołowych klasyków liberalizmu. Jego liberalizm jest określany...

91,08 zł
Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym
Aleksander Gubrynowicz

Aleksander Gubrynowicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracj...

113,05 zł
Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym
Henryk Palarz

Henryk Palarz doktor nauk prawnych; arbiter przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; przewodniczący rady nadz...

91,08 zł
Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni
Tomasz Spyra

Książka jest pierwszą współczesną monografią na temat granic wykładni prawa w języku polskim. Praca omawia najważniejsze...

61,66 zł
Zbiór zadań z mikroekonometrii
Marek Gruszczyński, Damian Przekop

Książka zawiera zadania z mikroekonometrii, bezpośrednio nawiązujące do treści podręcznika Mikroekonometria - pierwszego...

37,05 zł
Kodeks karny. Komentarz
Marek Kulik, Wojciech Radecki, Leszek Wilk, Piotr Hofmański, Andrzej Sakowicz, Ryszard A. Stefański, Marcin Berent, Janusz Bojarski, Marek Bojarski, Marian Filar, Wojciech Filipkowski, Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Zygfryd Siwik, Leon Tyszkiewicz, Andrzej Wąsek, Paweł Czarnecki, Ewa M. Guzik-Makaruk, Lech Krzysztof Paprzycki, Blanka Julita Stefańska, Emil W. Pływaczewski

Marian Filar - profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Kar...

312,55 zł
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania
Dorota Witkowska

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, taki...

54,28 zł