swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Patentowanie genów ludzkich
Julia Stanek

Julia Stanek doktor nauk prawnych, lekarz medycyny, ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersyt...

94,05 zł
Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania
Marcin Kautsch

Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów or...

84,55 zł
Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm
Andrzela Gawrońska-Baran

„Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm” to bardzo praktyczne opracowanie, opisujące przystępnym języ...

35,28 zł
Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki
Opracowanie Zbiorowe

Publikacja zawiera odpowiedzi na nietypowe i trudne pytania dotyczące naliczania i wypłaty zasiłków. Można dowiedzieć si...

27,55 zł
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016
Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski

Niniejsza publikacja to kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowy...

208,05 zł
Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism
Piotr Sitniewski

Piotr Sitniewski doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, prawa adminis...

94,05 zł
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo
Hanna Knysiak-Sudyka

W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających is...

94,05 zł
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego
Ryszard Mikosz

Rozprawa jest pierwszą próbą monograficznego opracowania problematyki odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakł...

45,08 zł
Linie kodu kreskowego
Krisztina Tóth

Kod kreskowy to symbol dostatku Zachodu: coś nieosiągalnego, upragnionego. To także metafora kolejnych etapów życia. K...

28,50 zł
Wadliwa spółka partnerska
Dominika Nowak

Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki nieważności umowy spółki partnerskiej. Koncentruje się wokół przyczy...

119,70 zł