swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy
Opracowanie Zbiorowe

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp zawierających wskazania dotycz...

22,70 zł
Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.
Krzysztof Sadowski, Olga Maria Piaskowska, Dariusz Kotłowski, Adam Ablewicz

Dariusz E. Kotłowski - doktor nauk prawnych; adwokat; wykładowca akademicki; autor i współautor ponad stu publikacji z z...

141,55 zł
Najwierniejsi przyjaciele
Renata Piątkowska

Niekiedy słyszymy historie o psach, które dokonały czegoś niezwykłego - uratowały człowieka, pomogły mu wyzdrowie...

22,41 zł
Instytucje parabankowe w Polsce
Witold Srokosz

.. Ksiazka dotyczy prawnych aspektów dzialalnosci instytucji parabankowych w Polsce spóldzielczych kas oszczednoscio...

91,08 zł
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym
Agnieszka Skóra

Stan prawny na 1.05.2009 r.Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą zagadn...

78,85 zł
Środki karne po nowelizacji w 2015 r.
Ryszard A. Stefański

Ryszard A. Stefański profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; specjalizuj...

94,05 zł
Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk

Paweł Borszowski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podypl...

155,48 zł
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne
Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Ereciński

Tadeusz Ereciński, redaktor naukowy, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kieru...

246,05 zł
Instytucja ułaskawienia w prawie polskim
Piotr Rogoziński

Prawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferze wielu gałęzi prawa, zwłaszcza prawa karnego materialnego i pr...

129,20 zł
Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska
Izabela Bednarska-Wnuk

Książka Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska prezentuje tezę o upodabnianiu się roli dyrektora szkoły p...

37,05 zł