swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów
Andrzej Matlak

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją obejmującą kompleksową analizę prezentowanej problematyki. Książka zawiera sze...

59,85 zł
Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe
Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko

Aleksander Oleszko em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow...

54,28 zł
Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki
Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa

Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki W książce omówiono zagadnienie kompet...

37,05 zł
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Wiesława Przybylska-Kapuścińska

W 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Niniejsza książka jest monografią o poli...

76,28 zł
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Jerzy Wojciech Wójcik

Związki prania pieniędzy z finansowaniem terroryzmu należy uznać za udowodnione. Jednakże najwybitniejsi znawcy przedmio...

76,36 zł
Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka
Łukasz Pisarczyk, Monika Latos-Miłkowska

Księga zawiera zbiór opracowań przygotowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy z okazji jubileu...

246,05 zł
Prawo urzędnicze. Komentarz
Łukasz Pisarczyk, Krzysztof Walczak, Monika Tomaszewska, Krzysztof Wojciech Baran, Marcin Wujczyk, Zbigniew Góral, Bolesław M. Ćwiertniak, Jakub Stelina, Tomasz Duraj, Stefan Płażek, Wiesław Perdeus, Daniel Książek, Elżbieta Ura, Anna Dubowik

W publikacji zostały przedstawione w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny wszystkie instytucje urzędniczego prawa p...

189,05 zł
Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej
Agnieszka Sołtys

Agnieszka Sołtys - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpraco...

137,08 zł
Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk
Rafał Mrówka

Zrozumienie, na czym polega przywództwo, jest niezwykle istotne zarówno dla współczesnej nauki, jak i praktyki gospodarc...

76,36 zł
Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK]
Tadeusz Skoczny

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania...

202,40 zł