swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi
Jerzy Kuchmacz

Jerzy Kuchmacz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi...

122,55 zł
MERITUM Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd
Hanna Knysiak-Molczyk, Ewa Bończak-Kucharczyk, Joanna Ćwik-Bielińska, Eugenia Śleszyńska, Liliana Kaltenbek, Małgorzata Łoboz, Beata Kurdziel, Barbara Baran, Marcin Żak

Publikacja Meritum. Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd to wyjątkowe opracowanie na rynku wydawnictw poświęconych...

217,55 zł
Prawo konkurencji a regulacja sektorowa
Marek Szydło

W opracowaniu poruszono problem wzajemnych relacji między obowiązującymi w sektorach sieciowych przepisami prawa konkure...

89,21 zł
Paradoksy bioetyki prawniczej
Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach, Wojciech Załuski, Marta Soniewicka

Książka składa się z dwunastu esejów. Zagadnienia koncentrują się wokół tematyki bioetyki prawniczej i występujących w d...

46,55 zł
Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody
Violetta Korporowicz

W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istot...

81,88 zł
Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych
Rafał Lipniewicz

Stan prawny na 1.02.2010 r. Niniejsza publikacja przedstawia analizę prawnopodatkowych i finansowych aspektów funkcjo...

69,35 zł
Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz
Jacek Matarewicz

Jacek Matarewicz adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Oddziale Mazowieckim Krajowej Izby Doradc...

236,55 zł
Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego
Anna Konert

W książce omówiono kwestię odpowiedzialności za szkody spowodowane na ziemi przez statki powietrzne, szczegółowo analizu...

94,05 zł
Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze
Bogusław Przywora, Krzysztof Wojciech Baran, Mariusz Lekston, Marcin Wujczyk, Marzena Łabędź, Daniel Książek, Wojciech Bigaj

Krzysztof W. Baran profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uni...

170,05 zł
Ustawa o lasach. Komentarz
Bartosz Rakoczy

Stan prawny na: 1.10.2010 r. W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, ch...

98,80 zł