swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ubezpieczenia obowiązkowe
Marcin Orlicki

Książka stanowi kompleksowe studium ubezpieczeń obowiązkowych. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na kluczowe pytania d...

141,55 zł
Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego
Paweł Blajer

Paweł Blajer doktor nauk prawnych, ekonomista, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dziennikarz, autor programó...

122,55 zł
Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego
Paweł Bucoń

W książce omówione zostały zasady rządząceodpowiedzialnością cywilną za wypadki komunikacyjnez uwzględnieniem dotychczas...

75,72 zł
Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole
Ewa Sokołowska, Grażyna Katra

"Recenzowaną pozycję pojmuję jako fundamentalną dla procesu budowania profesjonalnej tożsamości psychologa szkolnego. Pr...

46,55 zł
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne
Anetta Malmuk-Cieplak, Maciej Geromin, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Anna Ludwiczyńska, Anna Gnys

Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa ...

151,05 zł
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
Kazimierz Postulski

Kazimierz Postulski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku, ostatnio wizytator do spraw wykonania orze...

170,05 zł
Kodeks spółek handlowych. Code of Commercial Companies. Polsko - angielski
Grzegorz Domański, Krzysztof A. Zakrzewski, Józef Palinka

The Code of Commercial Companies is one of the basic legal acts regulating the operations of companies in Poland. The pu...

138,70 zł
Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym
Marcin Janusz Szewczyk

Książka w sposób systemowy omawia klasyczną instytucję zakazu reformationis in peius w postępowaniu karnym. W opr...

94,05 zł
Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego
Marika Świeszczak

W dobie globalizacji innowacje stały się dla przedsiębiorstw podstawowym sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej...

21,55 zł
Wobec wyzwań jutra
Antoni Z. Kamiński, Andrzej K. Koźmiński, Stanisław Jędrzejewski, Lech W. Zacher, Jan Barcz, Kazimierz M. Słomczyński, Włodzimierz Siwiński, Kazimierz W. Frieske, Bartłomiej Kamiński, Lidia D. Czarkowska, Krzysztof Zagórski, Andrzej Waśkiewicz, Robert Chrabąszcz, Joanna Kurczewska, Juliusz Gardawski, Piotr Chmielewski, Krystyna Janicka, Mirosława Marody, Janusz Mariański, Stanisław Mazur, Witold Morawski, Andrzej Kojder, Andrzej Lubbe, Irena Borowik, Jerzy Cieślik, Darek Niklas, Jerzy Wilkin

Prof. dr hab. Witold Morawski socjolog, kierownik Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; vi...

94,05 zł