swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Materialne określenie przestępstwa
Ewa Plebanek

Stan prawny na 1.07.2009 r.W monografii dokonano próby nakreślenia współczesnej definicji materialnego określenia przest...

69,35 zł
Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym
Katarzyna Feldo

Monografia jest jedyną publikacją na rynku krajowym oraz europejskim przedstawiającą na gruncie ustawy o podatku od to...

91,08 zł
Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym
Adam Błaś

W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w n...

94,05 zł
Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury
Zdzisław Krzemiński

Książka jest dalszym ciągiem pozycji tego samego autora pod tytułem "Sławni warszawscy adwokaci". Autor przedstawia najb...

38,95 zł
Od 1 września bezpłatne leki dla seniorów
Anna Błażejczyk

Pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, zyskali uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych sp...

33,10 zł
Prawna formuła kosztu podatkowego
Andrzej Gomułowicz

Andrzej Gomułowicz - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

91,08 zł
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
Magdalena Bielikow-Kucharska

Magdalena Bielikow-Kucharska doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki; główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej ...

122,55 zł
Potrącenia z zasiłków z kwotą wolną
Opracowanie Zbiorowe

W przypadku, gdy pracodawca ma dokonać egzekucji z zasiłków musi uwzględnić kwotą wolną od potrąceń. Jest to kwot...

22,03 zł
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
Bartosz Rakoczy

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w zupełnie innych reali...

86,39 zł
Opodatkowanie dochodów transgranicznych
Magdalena Cieślak, Aleksander Werner, Marcin Jamroży, Dominik Gajewski, Mariusz Pogoński, Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska, Magdalena Pożaroszczyk-Komór, Łukasz Andruszkiewicz, Remigiusz Felcenloben, Ewelina Kołodziejska, Aleksandra Trzópek, Grzegorz Stachyra, Małgorzata Witak, Bartłomiej Rodak, Joanna Dąbrowska, Bartłomiej Gryn, Jarosław Sekita, Jakub Warnieło, Edyta Tkaczuk, Andrzej Halat

Marcin Jamroży doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Gł...

132,05 zł