swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
Wojciech Radecki, Radecki Wojciech

Wojciech Radecki profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtow...

132,05 zł
Prawo autorskie
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

Janusz Barta i Ryszard Markiewicz od wielu lat kierują Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Admini...

118,68 zł
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców
Agnieszka Michnik

Stan prawny na 1.06.2009 r. Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis ...

69,35 zł
Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym
Aneta Tyc

Aneta Tyc doktor nauk prawnych; w latach 2012 2014 kierownik projektu w grancie Preludium przyznanym przez Narodowe Ce...

122,55 zł
Zatrudnianie cudzoziemców
Edyta Bielak-Jomaa, Zbigniew Góral

Książka stanowi kompleksowe i przystępne omówienie problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W opracowaniu przeds...

94,05 zł
Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska
Bartosz Rakoczy

"Temat monografii jest oryginalny i dzięki temu praca zawiera dużą dawkę nowości naukowej. Monografia nie ma swego odpow...

78,85 zł
Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe
Mariusz Załucki

Mariusz Załucki - doktor habilitowany; profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii ...

122,55 zł
Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja
Ewa Szafrańska

Wielkie socjalistyczne osiedla mieszkaniowe o zabudowie blokowej popularnie określane „blokowiskami” lub „osiedlami z wi...

20,20 zł
Od 5 sierpnia 2016 r. zniesiono tajemnicę po śmierci pacjenta
Agnieszka Pietrzak

Każda osoba bliska pacjenta, który zmarł, od 5 sierpnia 2016 r. będzie mogła zwolnić lekarza z obowiązku zachowan...

33,10 zł
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz
Roman Namysłowski

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i za...

255,55 zł