swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz
Marek Szydło

Prezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej or...

98,80 zł
Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Gertruda Krystyna Świderska

Opracowanie zawiera wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości oraz wykaz kont dla jednostek stosującyc...

155,48 zł
Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne
Magdalena Barbara Rycak

Magdalena Barbara Rycak doktor nauk prawnych; radca prawna specjalizująca się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnie...

94,05 zł
Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości
Piotr Gil

Piotr Gil doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji U...

160,55 zł
Prawo wodne. Komentarz
Mirosław Kałużny

Mirosław Kałużny radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w War- szawie; zajmuje się świadczeniem pomocy pra...

141,55 zł
Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie
Mariusz Jagielski

Książka poświęcona jest problematyce ochrony danych osobowych. Jej zakres tematyczny wyznaczają dwa założenia. Po pierws...

67,16 zł
Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania
Monika Kostera, Beata Glinka

Autorzy podręcznika prezentują w nim wybrane istotne kierunki i tendencje w naukach o organizacji i zarządzaniu, które s...

84,55 zł
Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie
Piotr Kubiński

Niniejsza książka stanowi pierwsze w literaturzepolskiej monograficzne opracowanie problematykidotyczącej działalności g...

78,85 zł
Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego
Ewa Laskowska

Ewa Laskowska doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administrac...

118,68 zł
Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw
Wojciech Sztuba

Wojciech Sztuba doktor nauk prawnych; doradca podatkowy, ekonomista; wykładow- ca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznan...

122,55 zł