swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
Małgorzata Manowska

Małgorzata Manowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazars...

103,55 zł
Prawo penitencjarne Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi
Urzędowe Dokumenty

Stan prawny na 1 stycznia 2006 r. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie tych przepisów prawa, które wywieraj...

46,55 zł
Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych
Marek Salamonowicz

Marek Salamonowicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwers...

122,55 zł
Ubezpieczenia zdrowotne w pytaniach i odpowiedziach
Opracowanie Zbiorowe

Płatnicy zazwyczaj nie mają problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym swych pracowników, czy współpracowników. Niekiedy więk...

22,03 zł
Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła
Teresa Świętosławska

W studwudziestolecie edycji dzieła, stusiedemdziesięciolecie urodzin pisarza i stulecie jego śmierci, w Roku Henryka Sie...

17,95 zł
Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz
Patryk Filipiak, Anna Hrycaj, Feliks Zedler

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii e...

179,55 zł
Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Jan Olszanowski

Jan Olszanowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na W...

113,05 zł
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz
Andrzej Balicki, Daniel Szostek, Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na temat zasad stosowania oświadczeń żywieniowych i ...

113,05 zł
Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania
Anna Zalcewicz

Stan prawny na 1.08.2009 r.W książce kompleksowo przedstawiona została skomplikowana problematyka tworzenia banków spółd...

69,35 zł
Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe
Monika Domańska

Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy...

94,05 zł