swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
Adrianna Jasińska-Cichoń

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie uregulowań zawartych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ze szczególnym uw...

59,85 zł
Podpis elektroniczny w obrocie prawnym
Jacek Janowski

Publikacja poświęcona jest skomplikowanym technologiom informatycznym oraz zawiłym regulacjom prawnym uwierzytelniania d...

46,55 zł
System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego
Jacek Kosonoga

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki systemu środków dyscyp...

94,05 zł
Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska
Marek Górski

Regulacje prawne związane z ochroną środowiska zostały w ciągu ostatnich lat w bardzo istotny sposób przebudowane, co wy...

67,16 zł
Sposób życia. Z Pawłem Hertzem rozmawia Barbara N. Łopieńska
Barbara N. Łopieńska

Barbara N. Łopieńska, wybitna polska dziennikarka, w latach 90. XX wieku przeprowadziła intrygujący wywiad z barwną post...

33,16 zł
Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości
Krzysztof Świeszczak

Skłonność społeczeństwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej odgrywa istotną rolę w rozwoju krajowych gospod...

22,45 zł
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz
Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk

Stanisław Nitecki doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Prawa Adminis...

189,05 zł
Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności
Beata Więzowska

Stan prawny na 1.08.2009 r.Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę odpowiedz...

67,16 zł
Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze
Mariusz Załucki

Stan prawny na 1.12.2007 r.Książka to pierwsza polska monografia prezentująca licencjęna używanie znaku towarowego, inst...

59,85 zł
Regulacja zwolnień grupowych pracowników
Lena Krysińska-Wnuk

Stan prawny na 1.04.2009 r.W niniejszej monografii zostały omówione zagadnienia prawne wraz z aspektami społeczno-ekonom...

67,16 zł