swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów
Julian Sutor

Julian Sutor doktor habilitowany nauk prawnych, ambasador tytularny, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyploma...

75,05 zł
Najem nieruchomości a podatki
Rafał Styczyński

W poradniku w sposób kompleksowy omówiono problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na g...

94,05 zł
Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
Aleksander Oleszko

Aleksander Oleszko em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow...

284,05 zł
Europejskie prawo wzorów przemysłowych
Maria Poźniak-Niedzielska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Prof. zw. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsk...

72,68 zł
Czynności klauzulowe
Jan Turek

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono czynności sądu i uczestników postępowania klauzulowego, omówiono warunki...

132,05 zł
Rok 1945. Między wojną a podległością
Opracowanie Zbiorowe

Rok 1945 przyniósł zakończenie wojny i ostatecznie rozstrzygnął o powojennym kształcie Polski. Z głosów świadków tamtych...

24,70 zł
Unijne standardy programów sprawiedliwości naprawczej
Lidia Mazowiecka

Publikacja prezentuje mało znane w Polsce założenia teoretyczne oraz praktykę stosowania programów sprawiedliwości napra...

37,05 zł
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz
Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski, Dagmara Gruszecka, Jacek Giezek, Anna Muszyńska, Natalia Kłączyńska

Prezentowany komentarz stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej kodeksu karnego (wyd. 2, Warszawa 2012). Zawiera...

189,05 zł
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin

Publikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede ws...

65,55 zł
Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych
Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański

Umieralność i prawidłowości z nią związane są przedmiotem dociekań od wielu stuleci. Za ojca metodologii tablic wymieral...

18,86 zł