swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Trzeci Front
Filip Molenda

A gdyby pakt Ribbentrop - Mołotow pozostał martwą literą, Sowieci nie wkroczyli 17 września 1939 do Polski, a nasi soju...

22,13 zł
W służbie miłości
Weronika Wierzchowska

Czasy napoleońskie. Maja Au jest dwudziestoośmioletnią panną ze zubożałej szlachty, mieszka u ciotki w Warszawie. Ma nie...

24,55 zł
Projektowanie efektywnych szkoleń. Learning Battle Cards
Małgorzata Czernecka, Sławomir Łais, Marek Hyla

Projektowanie efektywnych szkoleń to jedyna publikacja na rynku ukazująca w nowoczesny, skondensowany i praktyczny sposó...

426,55 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego
Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Katarzyna Kamińska-Krawczyk doktor nauk prawnych; sędzia z kilkunastoletnim stażem, orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodz...

109,48 zł
Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych
Tomasz Filipowicz

W publikacji omówiono wpływ zjawiska uzależniania się zamawiających od produktów i usług pojedynczych przedsiębiorstw in...

94,05 zł
Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo
Andrzej Marek

Stan prawny na 1.05.2008 r.Książka zawiera gruntowną analizę problemówwykładni i stosowania instytucji obrony koniecznej...

76,36 zł
Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Grzegorz Łaszczyca

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej postanowień administracyjnych. Autor scharakteryzował...

103,55 zł
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce
Katarzyna Zalasińska

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczymjedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniemproblematyki prawnej ochr...

89,21 zł
Kolejność
Hubert Hender

"W mrokach Dolnego Śląska komisarz Iwanowicz szuka sprawcy krwawych morderstw. Jedyną wskazówką są ponumerowane c...

24,21 zł
Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz
Grzegorz Wierczyński

Grzegorz Wierczyński doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i ...

236,55 zł