swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Bójka i pobicie
Aleksandra Nowosad

Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bojce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę ...

94,05 zł
Wykładnia rozszerzająca
Krzysztof Płeszka

Większość spornych zagadnień teorii prawa oraz praktyki prawniczej dotyczy problematyki wykładni prawa. Teoretyczne uję...

78,85 zł
Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym
Michał Wilk

Monografia jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem w całości dotyczącym zagadnienia klauzuli rzeczywistego benefi...

91,08 zł
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce
Jarosław Marciniak

Książka przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w realiach przedsiębio...

59,85 zł
Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach
Jarosław Kordziński

W książce Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach szeroko omówiono zagadnienia kompetencji dyrektora szkoły jako...

56,05 zł
Stosowanie prawa podatkowego
Ryszard Mastalski

Prawo uzyskuje swój ostateczny kształt w procesie stosowania. Ustalenie, czy i w jakim stopniu dany stan faktyczny może ...

69,35 zł
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Grzegorz Łaszczyca

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe zna...

94,05 zł
Biuro Podróży Samotnych Serc Kierunek: Tajlandia
Katy Colins

A GDYBYŚ MIAŁA DRUGĄ SZANSĘ… BY ODNALEŹĆ SIEBIE? Zamiast upinać welon i iść do ołtarza, Georgia spędza swój wielk...

22,49 zł
Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym
Radosław Koper

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze karnoprocesowej kompleksowe studium monograficzne badania świadka w post...

94,05 zł
Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Maria Hass-Symotiuk, Bożena Nadolna, Aleksandra Szewieczek

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych p...

94,05 zł