swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Organizacje pozarządowe w Elblągu
Karolina Ciechorska-Kulesza, Cezary Obracht-Prondzyński

Bezpośrednią przesłanką podjęcia prezentowanych tu badań było zainteresowanie władz samorządowych Elbląga oceną relacji ...

21,60 zł
Rozliczanie VAT od zakupów firmowych – wybrane problemy
Aneta Szwęch

W publikacji są opisane szczególne przypadki rozliczenia zakupów firmowych, takich jak nabycie towarów i usług dla praco...

16,12 zł
Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach
Opracowanie Zbiorowe

Jednostki gospodarcze podczas swojej działalności nabywają materiały, towary i usługi aby realizować cele do jakich zost...

22,70 zł
Logistyka współczesnego terroryzmu
Wojciech J. Janik

Terroryzm karmi się nie tylko samą ideologią. Jako forma zorganizowanej przestępczości do funkcjonowania potrzebuje dopł...

34,20 zł
Polityczne konsekwencje kryzysu w Unii Europejskiej na początku XXI wieku
Miron Kłusak

Kapitalizm w wersji kasynowej, upolityczniony, z rozdętymi rynkami finansowymi, drenujący realną gospodarkę z pieniądza ...

21,60 zł
Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Paweł Daniel

Monografia porusza istotne zagadnienie prawne, jakim jest naruszenie przepisów prawa procesowego, stanowiące podstawową ...

94,05 zł
Kodeks ojca
Tomasz Biedrzycki

Co się dzieje w głowie rodzica, gdy krzywda dotknie jego dziecka? Jak daleko może sięgnąć korupcja przedstawicieli prawa...

17,10 zł
Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo
Mikołaj Ostrowski

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnien...

160,55 zł
Delegowanie pracowników – po zmianach
Mariusz Makowski

Pracodawcy, którzy wysyłają (bądź dopiero zamierzają) pracowników za granicę stają przed szeregiem kwestii, które należy...

22,70 zł
Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych
Maciej Bocheński

Publikacja stanowi próbę kompleksowej oceny regulacji prawnych dotyczących form reakcji karnej wobec sprawców przestępst...

122,55 zł