swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie
Ryszard Mastalski

W publikacji zaprezentowano wzajemne powiązania między stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego. Procesy te są ze so...

118,68 zł
Kuchnia miłości
Paul Fritzi, Fritzi Paul

 L’amore e la vita – o miłości do jedzenia i miłości do życiaMia już nie wierzy w miłość. Od roku w jej...

24,21 zł
Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem
Michał Berek

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki solidarności biernej w prawie polskim w zakresie stosunków łączą...

132,05 zł
Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]
Maciej Fingas

W monografii omówiono aktualny zakres oraz optymalny kształt uprawnień sądu odwoławczego do wydania orzeczenia reformato...

118,68 zł
Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych
Julian Baggini

Zabawna i intrygująca książka, będąca gimnastyką dla umysłu, wyzwaniem dla myślowych nawyków i stereotypów, a przede wsz...

29,35 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz
Sylwia Spurek

.. W komentarzu, poza obszernym omówieniem przepisów ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, przedstawiono równi...

113,05 zł
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku
Marek Kozłowski

Employer branding to stosunkowo nowa, interesująca koncepcja w dziedzinie HR, obejmująca te działania podejmowane przez...

84,55 zł
Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy
Magdalena Kuba

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia dopuszczalności poddawania pracownika kontroli, ukazujące niezwyk...

94,05 zł
Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej
Michał Rams

W książce przedstawiono obowiązek wykładni prawa krajowego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej w świet...

118,68 zł
Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar
Lidia Mazowiecka

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar to pierwsza na rynku wydawniczym monografia, w której szeroko omówiono ustawę o o...

75,05 zł