swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim. Wyjątki, wyłączenia i ograniczenia
Grzegorz Pacek

Monografia w sposób kompleksowy przedstawia tematykę wykorzystywania przez prasę materiałów chronionych (potencjalnie) p...

91,08 zł
Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016
Opracowanie Zbiorowe

Konieczność dokonania korekty deklaracji podatkowej nie jest rzadkim zjawiskiem. Opóźnienia w otrzymywaniu faktur, zwykł...

81,88 zł
Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej
Elżbieta Klat-Górska

Elżbieta Klat-Górska doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowe-go Prywatnego Wy...

94,05 zł
Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego
Monika Augustyniak

W książce omówiono zagadnienia dotyczące pracy radnego w radach gmin, powiatów i sejmików województw, ze szczególnym uwz...

56,05 zł
System Prawa Karnego Procesowego. Tom X. Postępowanie przygotowawcze
Krzysztof Woźniewski, Cezary Kulesza, Piotr Hofmański, Jerzy Skorupka, Krzysztof Eichstaedt, Ryszard A. Stefański, Katarzyna Dudka, Janusz Tylman, Maciej Rogalski, Andrzej Kiełtyka, Jacek Kosonoga, Józef Koredczuk, Stanisław Cora

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytorycz...

341,05 zł
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz
Katarzyna Jasińska, Krzysztof Felchner, Marta Lampart, Dawid Marek

Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian...

160,55 zł
Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego
Przemysław Wszołek

Przemysław Wszołek doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji...

91,08 zł
Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych
Wojciech Górecki, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Maciej Pannert, Jakub M. Łukasiewicz, Monika Tarska, Grzegorz Jędrejek, Wojciech Wyrzykowski, Robert Słabuszewski, Mirosław Nazar, Tomasz Sokołowski, Janusz A. Strzępka, Daniel Dąbrowski, Katarzyna Malinowska-Woźniak, Zbigniew Kuniewicz, Arkadiusz Wowerka, Konrad Garnowski, Monika Siemion, Piotr Konik

Publikacja stanowi kompendium poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie na temat statusu prawnego małżonków w spół...

122,55 zł
Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane
Eugenia Śleszyńska

Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wyni...

151,05 zł
Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia
Barbara Gawryluk

Pierwsza biografia jednej z najbardziej znanych polskich pisarek, autorki ponad dwustu wierszy i opowiadań dla dzieci i ...

35,91 zł