swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Niemiec "Z polska duszą". Nad biografią Eugeniusza Buchholza
Jan Chłosta

Urodzony w Ornecie, na niemieckiej Warmii, Eugeniusz Buchholz był człowiekiem niezwykłym. Z pochodzenia Niemiec, katolik...

13,50 zł
Spowiedź życia
Piotr Wroński

Wywiad rzeka z byłym oficerem wywiadu i kontrwywiadu, autorem dwóch powieści z kluczem: „Spisek założycielski. Historia ...

27,00 zł
Władysław Gomułka
Professor Anita J. Prazmowska

"Anita Prażmowska, profesor historii powszechnej w London School of Economics, kreśli biografię polityka, który wywarł o...

35,91 zł
Przyroda 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3
Jadwiga Stasica

Pomysły zawarte w tym opracowaniu związane są ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Obejmują one różnego rodzaju gry,...

16,20 zł
Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta
Andrzej Murzyn

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych cech Herbartowskiej pedagogiki, która jest w zasadzie filozof...

25,20 zł
Spotkania z Małym Księciem
Małgorzata Kapłon

Książka ma charakter monograficzny i dotyczy stymulacji dziecka do poznawania, przeżywania i przetwarzania świata w ram...

25,20 zł
Idea integracji a wychowanie

Punktem wyjścia prezentowanej publikacji jest koncepcja sokratejska, zgodnie z którą uczeń nie jest jednostką pasywną z ...

22,32 zł
Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
Małgorzata Czajkowska-Kisil

Pomimo istniejących obecnie krytycznych sądów na temat internatu, jest on nadal instytucją najbardziej ze wszystkich upr...

22,32 zł
Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego
Kazimierz Ostrowski

Książka zawiera wyjaśnienia, sugestie i podpowiedzi, w jaki sposób podejść od strony prakseologicznej i praktycznej do r...

31,32 zł
Opieka wychowanie kształcenie

Prezentowana publikacja zawiera próby i wyniki badań, porządkowania rzeczywistości, poszukiwania rozumnych sposobów, ust...

26,82 zł