swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
O lepszą jakość uczenia się
Józef Placha

Treść rozprawy stanowi właściwe rozwinięcie zamierzonego celu: uzasadnione naukowo podniesienie sposobu nauczania i ucze...

19,80 zł
Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Hanna Olechnowicz

Książka Hanny Olechnowicz ¦ jednego z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie ¦ podejmuje bardzo ważny problem ak...

28,71 zł
Edukacja małego dziecka, t.3. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia

Trzeci tom pracy Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, kontynuuje refleksje dot...

35,82 zł
Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych

Inspiracją do powstania książki była dyskusja, jaka wywiązała się w sekcji X podczas VII Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu...

24,03 zł
Stanisław Łempicki (1886-1947)
Władysława Szulakiewicz

Rozprawa poświęcona jest życiu i działalności naukowej Stanisława Łempickiego, kierownika pierwszej w Polsce Katedra His...

27,86 zł
Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych
Beata Stachowiak

Recenzowana pozycja adresowana jest do czytelnika, który interesuje się problematyką społeczeństwa informacyjnego, aspek...

22,77 zł
Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne
Ditta Baczała

Problem kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie był w przeszłości wielokrotnie podejmowany w oprac...

24,03 zł
Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy
Beata Stachowiak

Autorka podejmuje […] trud zdiagnozowania stopnia socjalizowania studentów do społeczeństwa informacyjnego oraz określen...

34,16 zł
Pedagogika XXVII

Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 401Od Redakcji / 7 Artykuły Augustyn Bańka, Partycypacja i praca zespołowa w szko...

19,62 zł
Sens życia a pedagogika
Tomasz Michalski

Poszukiwania sensu życia towarzyszyły człowiekowi od początku jego istnienia. Pytania o sens własnej egzystencji, celowo...

34,16 zł