swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty

Książka Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty przeznaczona jest dla terapeutów j...

22,77 zł
Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych
Jacek Błeszyński

W książce podjęto próbę analizy różnicującej autyzm od innych głębokich zaburzeń w rozwoju w ujęciu diagnostyczno - tera...

27,86 zł
Kobieta i praca
Czesław Kustra

Pod względem redakcyjnym praca - uwzględniając jej właściwą konstrukcję, logikę i klarowność wywodu, a także warstwę jęz...

34,16 zł
GeoGebra

Z opinii recenzentów: „Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji poświęconej GeoGebrze i tę lukę starają się wype...

12,69 zł
Nowe media we współczesnym społeczeństwie

Książka "Nowe media we współczesnym społeczeństwie" stanowi zbiór artykułów mających na celu przedstawienie zależności m...

24,66 zł
Zastraszanie i przemoc szkolna

Przełom stuleci przyniósł zadziwiające przeciwieństwo pewnych zjawisk. Z jednej strony obserwuje się lawinowy wzrost pub...

18,99 zł
Nauczyciel wczesnej edukacji. Na drodze do profesjonalnego mistrzostwa
Wiesława Leżańska

Lektura książki zaprasza Czytelników, a niejednokrotnie zmusza, do krytycznego i twórczego myślenia. Jest okazją do głęb...

19,44 zł
Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

W pracy autorka przedstawia przede wszystkim wpływ Matki Elżbiety Czackiej na rozwój tyflologii, i to jest podstawowy ce...

19,80 zł
Nauczyciel wczesnej edukacji. Wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej

Celem publikacji jest prezentacja przemyśleń Autorów i wyników badań, prowadzonych w obszarze funkcjonowania nauczycieli...

16,20 zł
Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna
Marcin Kafar

Praca stanowi cenny przyczynek do rozwoju refleksji w obrębie jakościowego paradygmatu metodologicznego. Ze względu na r...

16,20 zł