swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ściąganie w szkole
Konrad Kobierski

 Książka poświęcona jest zjawisku ściągania w szkole, które stało się stałym elementem życia szkolnego. Niestety, zjawis...

31,32 zł
Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje
Aleksander Nalaskowski

Autor podejmuje próbę dyskusji z najbardziej utrwalonymi w pedagogice akademickiej i praktycznej przesądami, przekonania...

26,82 zł
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi
Mariola Jąder

   „[...] książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemian...

19,80 zł
Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki
Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski

Pedagogika poszukuje łatwości i oczywistości.           Wszelkie koncepcje, które nie są łatwe ani oczywiste, mają małe ...

34,20 zł
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 5
Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół za...

26,82 zł
Autoprezentacja młodzieży szkolnej. Emocjonalne i poznawcze konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji u młodzieży z wysokim i niskim lękiem społecznym
Weronika Juroszek

Autoprezentacja jest aktualnie jednym z bardziej zastanawiających zjawisk społecznych i psychologicznych, o czym świadcz...

25,20 zł
Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej
Amadeusz Krause

Przedstawiamy Czytelnikom książkę, będącą propozycją swoistej mapy paradygmatycznej. Ma ona charakter dezaktualizacji i ...

35,82 zł
Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole
Krystyna Bieluga

Praca zawiera podstawowe informacje teoretyczne dotyczące zdolności oraz sposoby diagnozowania dwóch obszarów rozważań –...

22,32 zł
Współpraca szkoły z rodziną
Dorota Smykowska

Przedmiotem publikacji jest współdziałanie szkoły specjalnej i rodziny w zaspokajaniu potrzeb rozwoju biologicznego, psy...

35,82 zł
Menele
Natalia Maria Słowiak

           Tematyka problemów alkoholowych jest zawsze aktualna ze względu na ich rozpowszechnienie i różnorodność konse...

27,00 zł