swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 8

Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjneuwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z...

26,82 zł
Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych

Prezentowana publikacja stanowi zbiór prac autorów z różnych środowisk akademickich. Książka ma charakter publikacji teo...

31,32 zł
Praca socjalna. Kształcenie - działanie - konteksty

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – g...

35,82 zł
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny
Beata Krajewska

 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszy...

21,60 zł
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 2

        Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji....

26,82 zł
Edukacja europejska - od wielokulturowości do międzykulturowości
Przemysław Paweł Grzybowski

        Książka ukazuje problemy edukacji europejskiej w perspektywie zróżnicowania kulturowego. Wykorzystane w niej źró...

44,82 zł
Health in pedagogical discourses and school practices. Selected perspectives
Alicja Szerląg

The issue of health constitutes a crucial element of reflections over both human condition and contemporary world. It si...

40,32 zł
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 9

Przekazana Czytelnikom książka Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki zawiera artykuły poświęcone kszt...

28,80 zł
Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka
Dorota Rumieńczyk

„Teksty z ćwiczeniami...” to zeszyt zawierający krótkie teksty narracyjne i ćwiczenia. Treść utworów odpowiada zainteres...

16,20 zł
Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia
Małgorzata Dubis

Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je...

34,20 zł