swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich
Joanna Różańska-Kowal

          Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości budzi ciągłe zainteresowanie naukowców, praktyków or...

31,32 zł
Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym
Danuta Wosik-Kawala, Teresa Lewandowska-Kidoń

Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych dzi...

18,00 zł
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 4

          Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucj...

25,20 zł
Neoliberalne uwikłania edukacji
Eugenia Potulicka, Joanna Rutkowiak

Neoliberalizm jest dominującą ideologią we współczesnym świecie, wywiera ogromny wpływ także na edukację. Książka weryfi...

52,20 zł
ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych
Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń

Książka ma na celu przybliżenie idei integracji oraz miejsca dziecka niepełnosprawnego w świecie. Autorki skupiają uwagę...

35,82 zł
Dziecko w świecie zabawy
Bronisława Dymara, Jadwiga Uchyła-Zroski

          Książka stanowi pewien fenomen w pedagogice. Łączy bowiem problematykę zabawy z mniej uchwytnymi kategoriami r...

31,32 zł
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
Aleksandra Zawiślak

           Książka jest podręcznikiem z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma charakter propedeutyczny zapoznający czytelnik...

25,20 zł
Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej ...

34,20 zł
Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania
Sylwia Jakubiec

Celem rozważań teoretycznych Autorki oraz badań eksperymentalnych jest próba określenia wpływu aktywności estetycznej wp...

18,00 zł
Kocham siebie takim, jakim jestem
Hubertus Schoenebeck

Miłość własna pozbawiona egoizmu jest bazą dla pokoju i indywidualnego szczęścia. Zdolność do odczuwania miłości własnej...

21,60 zł