swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości
Remigiusz J. Kijak

Prezentowana książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy „Dorosłość z niepełnosprawnością”, jest próbą odpo...

27,00 zł
Determinanty readaptacji społecznej skazanych
Anna Fidelus

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie , jakie warunki decydują o pomyślnym przebiegu readaptacji społecznej skazanych, od...

36,00 zł
Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje
Marzena Dycht

Opracowanie ma na celu pokazanie portretu Henryka Ruszczyca w kontekście poglądów i dokonań wychowawczych J. Korczaka or...

40,50 zł
Paedagogia Christiana 1(29)/2012

Fragment „Od redakcji”Proponujemy w prezentowanym tomie zbiór artykułów, które „spina” wspólne hasło antynomii współczes...

15,21 zł
W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Książka W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle to zbiór arty...

88,56 zł
Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki
Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk

Dynamicznie i różnorodnie rozwijające się formy dydaktyki interaktywnej wymagają porównań, systematyzacji opisu oraz ana...

94,95 zł
Paedagogia Christiana 2(30)/2012

(Fragment „Od redakcji” ks. prof. dr. hab. Jarosława Michalskiego) W prezentowanym numerze „Paedagogia Christiana” pode...

15,21 zł
Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi Historia, Metoda i Praktyka
Paul Nordoff, Clive Robbins

Od czasu pierwszego wydania tej książki znacznie zmieniły się rola i zasięg oddziaływania muzykoterapii. Obecnie autor p...

34,20 zł
Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela

We współczesnej pedeutologii sięga się do źródeł, o czym świadczy powrót do filozoficznych pytań o człowieka i jego miej...

22,68 zł
Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju
Beata Borowska-Beszta

Niniejsza książka, zatytułowana Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju, stanowi kwinte...

30,38 zł