swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
O jakości pracy szkoły
Agnieszka Uniewska

"O jakości pracy szkoły": praca jest próbą przyjrzenia się niektórym z perspektyw oceny jakości pracy szkoły. Ich wybór ...

19,93 zł
Wychowanie otwarte na religię
Maria Boużyk

Filozoficzne podstawy pedagogicznego „modelu” wychowania otwartego na religię.Wprowadzenie ...

26,10 zł
Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i  badań
Barbara Baraniak

Dyskursy naukowe poświęcone problemom pedagogiki pracy.Wstęp 13 ...

28,80 zł
Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Działania i doświadczenia

Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera prace ukazujące aktywność innowacyjną i eks...

36,00 zł
Publiczni i niepubliczni. Przełom
Dagna Dejna, Filip Nalaskowski

„Rozprawa jest wynikiem ogólnopolskich badań wśród studentów pedagogiki uczelni publicznych i niepublicznych. […] Dagna ...

21,24 zł
Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Inspiracje i źródła

Publikacja stanowi próbę ukazania źródeł inspiracji w tworzeniu zrębów nowej jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej ...

36,00 zł
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1: Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny” jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współp...

26,57 zł
Pedagogika czasu wolnego
Jan Pięta

Napisana w sposób czytelny i zrozumiały książka dla tych, którzy wciąż mają za mało czasu wolnego lub też nie mają pomys...

44,91 zł
Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie
Mariola Świderska

Od niedawna w pomocy społecznej powstała nowa funkcja – asystent rodziny, który zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i ...

16,04 zł
The old and new thinking about education

Nadzieje i obawy Europejczyków postrzegane oczami 38 Autorów z Polski, Niemiec, Francji, Rosji, Stanów Zjednoczonych i U...

33,51 zł