swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Dyskusja o nauczycielu

Reforma systemu edukacji, oprócz poszukiwania dróg rozwoju oświaty, w obliczu zachodzących zmian społecznych, które są d...

24,21 zł
Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej

Współcześnie dyskurs na temat edukacji małego dziecka przybiera na sile. Rozwój cywilizacji, członkowstwo Polski w Unii ...

26,10 zł
Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. II

Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną opublikowało po dwa tomy książek pt. „Ped...

33,12 zł
Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły

(...) Jak wskazuje tytuł publikacji autorzy poszczególnych tekstów starają się ukazać choć fragmentarycznie, jak ważną o...

41,85 zł
Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji
Monika Noszczyk-Bernasiewicz

Opracowanie pani Moniki Noszczyk-Bernasiewicz stanowi pewnego rodzaju novum. Ujawnia ono bowiem oceny, opinie i poglądy ...

42,07 zł
Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych
Anna Nowak

Zasadnicze cele prezentowanej pracy to: próba syntezy dorobku nauk społecznych w dziedzinie badań nad marginalizacją i w...

37,64 zł
Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej
Beata Mazepa-Domagała

Głównym celem badań przedstawionych w niniejszej pracy była próba w miarę pełnego opisu dziecięcych upodobań w zakresie ...

46,49 zł
Uniwersytet według dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji akademickich

Książka jest eksperymentem podsumowującym dokonania działania Uniwersytetu Dzieci "Alfa" w roku akademickim 2012/2013, a...

49,50 zł
"Chłopaki z dzielnicy". Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej
Anita Gulczyńska

Badanie nastoletnich chłopców w miejscu zamieszkania, przeprowadzane przez badacza-sąsiada towarzyszącego im w codzienno...

22,68 zł
Dziecko i dorosły w rozmowie
Eugenia Rostańska

Swoją pracę autorka poświęciła niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim jest rozmowa dziecka z dorosłym. W specyfikę takie...

35,42 zł