swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Future Learning System. Drama w nauczaniu języka angielskiego
Alicja Gałązka

Książka opisuje autorską metodę nauczania języków obcych Future Learning System (FLS),która oparta jest na najnowszych ...

48,71 zł
Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 1 - Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz

Przypomnienie autorytetu i tego, co i jak go tworzyło, to ważny drogowskaz dla wielu współczesnych zagubionych Polaków, ...

45,18 zł
Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych)
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

W opracowaniu nie tylko ukazano – na przykładzie indywidualnych historii życia – to, w jaki sposób splot czynników oddzi...

38,74 zł
Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel

"Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel" ma zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i ...

21,24 zł
Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole
Agnieszka Mazur, Pod Redakcją:, Jolanta Szczurkowska

Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są żywo zainteresowane dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psycho...

21,60 zł
Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne
Maciej Wróblewski

Książka "Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne" to rezultat namysłu nad kondycją instytucji szkoły z...

25,20 zł
Badania jakościowe w naukach społecznych
Stanisław Juszczyk

Celem monografii jest scharakteryzowanie wybranych zagadnień związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań jakościowy...

37,64 zł
Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów
Katarzyna Krasoń, Andrzej Czerkawski

Opracowanie prezentuje swoiście pojęte w perspektywie pedagogicznej zjawisko emergencji, a zatem nieoczekiwanego i niepr...

28,78 zł
Program nauczania wychowania fizycznego
Stanisław Żołyński

Przedstawiony PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego jest propozycją dojrzałą i bardzo ...

17,91 zł
Autorski program nauczania wychowania fizycznego
Krzysztof Warchoł

Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania...

24,21 zł