swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Cposoby charaktieristiki w russkich i polskich bracznych ankietach w Intiernietie
Anieta Banaszek-Szapowałowa

Dwa dynamiczne zjawiska – przemiany obserwowane we współczesnych społeczeństwach na osi kontaktów kobiet i mężczyzn oraz...

22,14 zł
Nadmierna masa ciała — konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne
Karina Leksy

Opracowanie jest próbą zdiagnozowania znaczenia nadmiernej masy ciała dla zdrowia i psychospołecznego funkcjonowania czł...

24,35 zł
Action research in teacher development

Głównym tematem książki pod naukową redakcją Danuty Gabryś-Barker są podejmowane w różnych formach przez nauczyciela pra...

19,93 zł
Wybrane aspekty wewnątrzrodzinnych uwarunkowań osamotnienia dziecka
Sławomir Cudak

Problem osamotnienia dziecka w  środowisku rodzinnym jest istotnym zagadnieniem pedagogicznym. Powaga tego problemu wyni...

18,63 zł
Współczesna rodzina w Polsce i na świecie

Opracowanie zbiorowe dotyczące „Współczesnej rodziny w Polsce i na świecie”, zawiera treści niezwykle istotne w nowej su...

27,00 zł
„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna

Punktem wyjścia prezentowanej publikacji jest treść i zakres pojęcia „terapia pedagogiczna”. To termin autorstwa Ottona ...

33,21 zł
"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia

Jubileuszowy tom, ukazujący się w 80 lat od daty publikacji pierwszego zeszytu „Chowanny”, poświęcony został problematyc...

33,21 zł
„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność

Warto pochylić się nad starością, bo ta stanowi jeden z etapów ludzkiego życia – i to pewnie truizm. To, jaka jest, jak ...

33,21 zł
„Chowanna” 2010, R. 53 (66), T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny

Krzywdzenie dzieci stanowi jeden z żywo dyskutowanych oraz naukowo i praktycznie podejmowanych tematów. Badania ujawniaj...

33,21 zł
„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży

Tom „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Krasoń mieści artykuły skupione wokół tematyki unowocześniania siebie, rozumianego...

35,42 zł