swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Uczyć z pasją

Tradycją w polskich uczelniach jest, że kadra akademicka nie jest w sposób celowy i zorganizowany przygotowywana do prow...

57,56 zł
Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie wrzesień 2014 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Wznowienie prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela 2.Wyłączenie podręczników z proce...

63,88 zł
Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie sierpień 2014 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Rozliczenie dotacji na podręczniki na oficjalnych drukach 2.Zmiany w zasadach reali...

63,88 zł
Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie październik 2014 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Plany rozbudowy klasyfikacji budżetowej o piątą cyfrę 2.MEN o planowanych zmianach...

63,88 zł
Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności

Kultura, rozumiana szeroko, jako całokształt ludzkich działań, obnaża duchową rzeczywistość człowieka. Jest ona bowiem w...

42,07 zł
Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej
Małgorzata Kitlińska-Król, Beata Ecler-Nocoń, Monika Frania

Książka stanowi rodzaj skryptu, który ma się przyczynić do pedagogicznej refleksji. Porusza nowe zagadnienia, wobec któr...

17,71 zł
O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet

Prezentowane w niniejszej pracy zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny i mieszczą się w kręgu zainteresowań pedag...

24,35 zł
Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej
Beata Ecler-Nocoń

Czas dorastania i dojrzewania stawia przed młodym człowiekiem rozmaite zadania. Niejednokrotnie zadania te wiążą się z w...

26,57 zł
Nadzór nad działalnością szkoły, wydanie listopad 2014 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Aktualności oświatowe 1.Olimpiady będą dostępne również dla gimnazjalistów 2.Użyczani...

63,88 zł
Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie listopad 2014 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Rozliczenie dotacji na przedszkola na starym wzorze 2.Mniej papierologi...

63,88 zł