swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie grudzień 2014 - styczeń 2015 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: TERMINARZ DYREKTORA 1.Zadania dyrektora, nauczycieli i innych pracowników na styczeń ...

89,10 zł
Promocja zdrowia w środowisku lokalnym
Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

Zagadnienia dotyczące zdrowia i promocji zdrowia przedstawione są w licznych publikacjach z zakresu medycyny, psychologi...

19,93 zł
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T. 16, z. 1

Zamojskie Studia i Materiały – Seria Pedagogika jest poświęcona zagadnieniom szeroko rozumianej pedagogiki. Zwraca uwagę...

36,00 zł
Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej
Teresa Hejnicka-Bezwińska

"Jest to praca o społecznej praktyce edukacyjnej, w której nie można oddzielić teorii od praktyki (a tym bardziej nie mo...

57,60 zł
Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów
Violetta Rodek

Prezentowane w pracy badania stanowiły próbę holistycznego ujęcia autoedukacji studentów studiów pedagogicznych i nieped...

88,56 zł
O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej
Władysława Szulakiewicz

Książka pt. O uczących i uczonych jest próbą odczytania myśli pedeutologicznej w szkole lwowsko-warszawskiej. Zaprezent...

23,40 zł
Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej.
Czesław Galek

Publikacja ciekawie ilustruje szkolnictwo II połowy XIX wieku na terenach zaboru rosyjskiego widziane oczami autorów lit...

16,20 zł
Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego
Teresa Wilk

Książka prezentuje obecność i zaangażowanie sztuki teatralnej w codziennym życiu społecznym. W celu zobrazowania stałej ...

37,64 zł
Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym)

Punktem wyjścia w prezentowanej monografii są określone problemy zdrowotne, analizowane z perspektywy edukacyjnej. Omawi...

22,14 zł
Podstawy poznawcze procesu kształcenia
Ewa Szadzińska

W pracy przedstawiono podstawy poznawcze procesu kształcenia w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym. Zaprezentowano st...

19,93 zł