swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
(Przed)szkolne spotkania z lekturą

Publikacja jest pokłosiem kolejnego spotkania badaczy literatury dla dzieci i młodzieży z ośrodków uniwersyteckich z cał...

55,35 zł
Diagnoza pozytywna w resocjalizacji
Ewa Wysocka

Publikacja stanowi propozycję teoretyczno-metodologicznego ujęcia diagnozy resocjalizacyjnej w perspektywie pozytywnej. ...

33,21 zł
Młoda kobieta na rynku pracy. Szanse i ograniczenia rozwoju
Joanna Smyła

Podjęta problematyka badawcza koncentruje się wokół sytuacji młodych kobiet na rynku pracy. Praca składa się z czterech ...

12,18 zł
„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Teresa Wilk Część monograficzna tomu ("Proces rewitalizacji społ...

33,21 zł
Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych
Elżbieta Zyzik

Prezentowana rozprawa o charakterze empirycznym zawiera analizę zespołu czynników determinujących pracę zawodową nauczyc...

20,48 zł
(Nie)przypadkowa edukacja
Piotr Błajet

Wyobraźmy sobie (podążając za myśleniem Michała Hellera zawartym w jego pracy Filozofia przypadku) wszystkie prawa fizyc...

25,20 zł
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce

W trzecim tomie „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego”, noszącym tytuł "Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztu...

17,71 zł
Wypowiedzi i pytania. Konteksty edukacyjne zmian kompetencji językowej dzieci w młodszym wieku szkolnym
Eugenia Rostańska

Aby lepiej rozumieć rozwój dziecka i podejmować odpowiednio zaplanowane działania sprzyjające temu rozwojowi należy staw...

27,00 zł
Mowa i rozwój a zaburzenia. Teoria i praktyka logopedyczna

Logopedia jest nauką interdyscyplinarną, w której spotykają się nie tylko różne dyscypliny wiedzy, ale różne metodologie...

21,60 zł
Odrodzenie i rozwój oświaty na niepodległej Ukrainie 1991-2010
Marian Bybluk

"Prof. dr hab. Marian Bybluk, autor recenzowanej pracy jest uznanym badaczem zajmującym się historią wychowania i myślą ...

13,50 zł