swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne
Katarzyna Gucwa-Porębska

W niniejszej książce Autorka próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim wymiarze instytucje pomocowe, rządowe, pozarz...

23,40 zł
Kim pan jest, mistrzu?
Ditta Baczała

Wierzę, że miarą wielkości naukowca – szczególnie pedagoga – nie jest wyłącznie liczba tytułów, ale również przemiana, j...

27,00 zł
Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły
Barbara Dobrowolska

Pogłębiająca się wielokulturowość Europy jest już faktem, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jedynie formalnośc...

25,20 zł
Jąkanie
Jolanta Góral-Półrola

Monografia Doktor Jolanty Góral-Półroli prezentuje nowoczesne, interdyscyplinarne w swej naturze ujęcie problematyki zab...

25,20 zł
Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy
Anna Babicka-Wirkus

Książka Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży jest solidnym, erudycyjnym...

25,20 zł
Marginalizacja na rynku pracy
Norbert G. Pikuła

Stojący w opozycji do starogreckiego stylu spędzania czasu, chrześcijański etos pracy od stuleci nie ulegał większym zmi...

13,50 zł
Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym
Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Z recenzji prof. dr hab. Anny Kowalskiej: Godną uznania cechą książki jest ścisłe powiązanie wiadomości teoretycznych z ...

18,00 zł
Kacper na tropie zła
Irena Bukowska

Zapraszamy do wyjątkowej publikacji autorstwa "Kacper na tropie zła". Kim jest Kacper i o czym jest polecana książka? "K...

13,50 zł
Polska kuratela sądowa na przełomie wieków
Marek Konopczyński, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Stasiak

Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sąd...

22,50 zł
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
Piotr Pawlak

Program składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje istotne zagadnienia dotyczące coraz częściej rozpoznawanego w...

19,80 zł