swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych Tom 3
Janina Kostkiewicz

Studium pt. ,,Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność', przygotowane pod redakcją naukową p...

36,00 zł
Program profilaktyczno-wychowawczy
Krzysztof Zajączkowski

Książka adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe...

18,00 zł
Stres w pracy kuratora sądowego
Łukasz Wirkus

Przedkładamy Czytelnikom książkę, która próbą przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych ponoszonych codzienni...

28,80 zł
Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych
Elżbieta Grzelak-Kostulska

Z reguły proces starzenia się populacji rozpatrywany jest w kategoriach problemu, któremu trzeba sprostać. Z całą pewnoś...

34,20 zł
Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego
Kamila Majewska

Książka prezentuje szereg atrakcyjnych i aktualnych zagadnień dotyczących współczesnej edukacji. Głównym założeniem było...

18,00 zł
Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu
Bronisława Woźniczka-Paruzel

Książka poświęcona jest multimediom i roli, jaką odgrywają lub mogą odgrywać w komunikacji, w specyficznych praktykach c...

27,90 zł
Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych

"Wobec szerokiego spektrum tematyki tekstów, rozległego pola problemowego obejmującego wszystkie szczeble edukacji forma...

27,00 zł
Dyskurs Opór Tożsamość. Narracje w trosce o kulturę pedagogiki
Monika Jaworska-Witkowska

[…] książka jest pracą zbiorową, ale co warto podkreślić o nieprzypadkowym doborze autorów - nie jest to więc zwykła "sk...

22,50 zł
Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian

"Życie społeczne jednak ciągle podlega przemianom - każde czasy rodzą nowe wyzwania - także w obszarze wychowania, a wię...

27,00 zł
Wzory kultury ciała młodzieży gimnazjalnej. Projekt zmian dla pedagogiki
Marta Małecka

Praca przedstawia istotne dla pedagogiki, jej wieloznacznego somatycznego wymiaru uobecnienie dyskursu ciała ze szczegól...

22,50 zł