swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Studenci wobec przyszłości. Aspiracje postawy, działania
Marta Chyła

Studenci szkół wyższych niepublicznych podjęli długofalowy krok w kierunku jak najkorzystniejszego usytuowania się w spo...

22,50 zł
Śpiew jako wartość osobowa dziecka. T. 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku
Jadwiga Uchyła-Zroski

Publikacja jest monografią pedagogiczną. Składa się z dwóch części obejmujących osiem rozdziałów. Część pierwszą teorety...

35,42 zł
Nadzór nad działalnością szkoły, wydanie czerwiec 2016 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Wywiad 1.MEN: O zmianach okoliczności organizacji wypoczynku lepiej poinformować kura...

49,41 zł
Nadzór nad działalnością szkoły, wydanie maj-czerwiec 2016 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Temat numeru 1.Nowe terminy zgłaszania i uwzględniania zastrzeżeń do ocen z zajęć edu...

49,41 zł
Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie czerwiec 2016 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Likwidacja godzin karcianych od 1 września 2016 r. 2.MEN: Dodatkowa su...

49,41 zł
Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie lipiec 2016 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Będą ujednolicone zasady przyznawania dotacji dla szkół 2.Znamy ceny m...

49,41 zł
Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Trudno jest wytyczyć jednoznaczne granice polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, pisała Profesor Lucyna Frąckiewi...

37,64 zł
„Chowanna” 2015. T. 2 (45): Kultura wizualna – konteksty edukacyjne

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Beata Mazepa-Domagała Kierując się myślą, iż kultura wizualn...

33,21 zł
Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej
Ewa Bogdanowicz

Głównym problemem większości dzieci z ADHD są deficyty uwagi oraz zakłócenia hamowania swojego zachowania (Barkley, Bork...

42,07 zł
Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce
Piotr Rybka

Książkę można określić jednym słowem jako swoisty przewodnik po transkrypcji międzynarodowej. Zawarto w niej spotykane w...

31,00 zł